Wysoka wydajność
Przyjazna firma
Mobilność
Nietypowe rozwiązania

Witam

Zajmuję się księgowością od 1999 roku, gdy ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następne ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej, zaś w roku 2003 uzyskałam licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr 3283/2003). Od roku 2006 prowadzę działalność w formie Kancelarii księgowo-finansowej MNK.
Firma ciągle rozwija się i obecnie posiada kancelarie w Morawicy koło Krakowa oraz w Krakowie przy ul. Vetulaniego 1A.
Obsługujemy firmy jednoosobowe, spółki osób fizycznych, spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe, izby gospodarcze, przedstawicielstwa, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty prawa. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dostosowując się do jego potrzeb i możliwości ekonomicznych. Pracujemy profesjonalnie i systematycznie. Za cel stawiamy sobie kompleksową i rzetelną obsługę księgowo-podatkową. Przyjmujemy i prowadzimy sprawy bez względu na to, na jakim etapie się one znajdują. Gwarantujemy podjęcie działań mających na celu minimalizację ryzyka finansowego. W tym celu współpracujemy z kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami. Kompleksowość i wysoka jakość świadczonych przez MNK usług zapewnia Klientom komfort i pozwala im na wyłączne zaangażowanie się w swoją działalność.

Małgorzata A. Szczuka

Obsługujemy podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Małopolski oraz ze Śląska. Zapraszam!
Piętą achillesową wszelkich demokracji jest strach o podłożu ekonomicznym.
Albert Einstein

OFERTA

Kompleksowość świadczonych przez MNK usług oznacza podjęcie wszelkich działań począwszy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, poprzez założenie urządzeń księgowych, zatrudnienie pracowników, do wszelkich innych czynności w ramach uzgodnionego indywidualnie z klientem zakresu usług.

W szczególności prowadzimy:
• Księgi handlowe
• Księgi przychodów i rozchodów
• Ewidencje ryczałtu
• Kartę podatkową
• Obsługę w zakresie kadr, płac, ZUS, PFRON

Ponadto oferujemy:
• Wypełnianie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, GUS
• Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
• Szkolenia w zakresie BHP i inne
• Sporządzanie biznes planów
• Sporządzanie analiz finansowych
• Opracowywanie polityki rachunkowości i regulaminów
• Konsultacje podatkowo - prawne
• Rozliczanie dotacji unijnych
• Pomoc w procesie likwidacji firmy
• Audyt podatkowy
• Postępowania podatkowe
Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza.
Albert Einstein

CENNIK

Cena usługi uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości, branży, ilości dokumentów, transakcji walutowych, liczby zatrudnionych pracowników oraz świadczonych usług dodatkowych. Podane poniżej ceny zawierają pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową Klienta, bez żadnych ukrytych dodatkowych opłat (np. za konsultacje, sporządzenie deklaracji do US, ZUS). Wartość ostateczna wykonania usługi jest ustalana indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, po uprzednim zapoznaniu się z danymi jego firmy.

Liczba dokumentów/dekretów w miesiącu KPiR
kompleksowo
Księga Handlowa
kompleksowo
do 20 dokumentów/dekretów 200 zł 500 zł
21-50 dokumentów/dekretów 300 zł 750 zł
51-100 dokumentów/dekretów 400 zł 1000 zł
101-150 dokumentów/dekretów 500 zł 1200 zł
151-200 dokumentów/dekretów 600 zł 1400 zł
201-250 dokumentów/dekretów 700 zł 1600 zł
każde kolejne rozpoczęte 50 dokumentów/dekretów 100 zł 200 zł
Ewidencja przychodów (ryczałt) od 150 zł
Karta podatkowa od 150 zł
Zamknięcie roku Księga Handlowa, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa do bilansu jednomiesięczne wynagrodzenie
Zamknięcie roku Księga Handlowa, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa do bilansu – dla Klientów bez stałej umowy z MNK od 500 zł
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa - listy płac, deklaracje, umowy, świadectwa pracy od 30 zł/osoba
Konsultacja z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych - dla Klientów bez stałej umowy z MNK 150 zł/godz.
Konsultacja z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych dla Klientów posiadających stałą umowę z MNK (konsultacja nie dotycząca obsługiwanego przez MNK podmiotu) 100 zł/godz.
Sporządzanie dodatkowej dokumentacji (np. regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS, instrukcja inwentaryzacyjna, obieg dokumentów, polityka rachunkowości) od 350 zł
Sporządzanie analiz finansowych od 150 zł
Opracowanie wniosków kredytowych od 100 zł
Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów od 50 zł
Wysyłanie korespondencji w imieniu klienta (np. pisma, noty księgowe, potwierdzenia sald) 10 zł/szt.
Przygotowywanie/wprowadzanie przelewów bankowych itp. 5 zł/szt.
Odwrotne obciążenie 10 zł/dokument
Deklaracja VAT-27 60 zł
Przygotowanie deklaracji INTRASTAT 100 zł
Godzina (rozpoczęta) pracy biura (rozliczenie dodatkowe / umowa godzinowa) 80 zł / 100 zł
Korekta deklaracji z powodów niezawinionych przez Biuro (za każdą deklarację) 50 zł
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej bezpłatnie
Szkolenie pracowników mających kontakt z biurem w zakresie prowadzonej dokumentacji bezpłatnie
Uwaga! Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 661 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?
Albert Einstein

KONTAKT

Siedziba: Morawica 103, 32-084 Morawica
Biuro w Krakowie: ul. Vetulaniego 1A, 31-226 Kraków

  +48 508 09 91 59        +48 12 395 33 10        biuro(at)mnk.biz.pl          mapa