Witam

Zajmuję się księgowością od 1999 roku. Ukończyłam zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W roku 2003 uzyskałam licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od roku 2006 prowadzę własną Kancelarię księgowo-finansową MNK.

Małgorzata A. Szczuka


Image

Stawiamy na jakość, a nie na ilość.

Zmiana nie przyjdzie, jesli będziemy czekać na innych ludzi lub inny czas.
Jesteśmy tymi, na których czekamy.
Jesteśmy zmianą, której szukamy.

21 Lat doświadczenia
2.500 Dokumentów / m-c
237 Klientów
1.890 Godzin rocznie

Misja Kancelarii MNK

Otrzymane dane zweryfikować i prawidłowo przetworzyć w możliwie najkrótszym czasie.

MNK

Usługi

Kompleksowość świadczonych przez MNK usług oznacza podjęcie wszelkich działań, począwszy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, organizacji księgowości i kadr po likwidację firmy, w tym ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Zajmujemy się wszelkimi czynnościami w ramach uzgodnionego indywidualnie z klientem zakresu usług.
Współpracujemy z kancelariami: adwokacką i notarialną.

Wynagrodzenie

Cena usługi uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości, branży, ilości i rodzaju dokumentów, liczby zatrudnionych pracowników oraz świadczonych usług dodatkowych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest ustalane indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, po uprzednim zapoznaniu się ze specyfiką jego firmy.
Możliwe jest także rozliczenie mieszane, obejmujące np. niski ryczałt miesięczny za czynności powtarzalne z wynagrodzeniem dodatkowym za czynności niecykliczne.

Ważniejszy od samego zarabiania pieniędzy jest sposób, w jaki są zarabiane.

MNK
01

Ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe dedykowane jest Klientom powierzającym Kancelarii stałą obsługę księgową. Dzięki stałej opłacie miesięcznej możliwe jest ujęcie kosztów księgowych w planach finansowych firmy.

02

Godzinowe

Rozliczenie godzinowe dedykowane jest obsługiwanym Klientom korporacyjnym. Klient otrzymuje na koniec miesiąca zestawienie przepracowanych przez Kancelarię na Jego rzecz godzin i wystawioną na tej podstawie fakturę.

03

Jednorazowe

System wynagrodzenia za czynności jednorazowe obejmuje opłaty za wykonanie poszczególnych zleconych czynności niecyklicznych.

Kontakt

MNK Kancelaria Finansowa
Małgorzata Anna Szczuka

Siedziba:
Morawica 103, 32-084 Morawica

Biuro w Krakowie:
ul. Vetulaniego 1A, 31-226 Kraków

Biuro czynne: poniedziałek - piątek 9:00-16:00